Computer Vision Syndroom

Opticien aan huis vindt het belangrijk om u te informeren over Computer Vision Syndroom.

Dit komt voor bij mensen die (voor het werk) langdurig naar een beeldscherm kijken. Omdat tegenwoordig in veel beroepen en huishoudens het beeldschermwerk niet meer weg te denken is (computer, tablet, smartphone, enz.), beschrijft Opticien aan huis hieronder wat het Computer Vision Syndroom inhoudt. 

Wanneer aan het einde van de dag de symptomen branderige ogen, wazig zien en hoofdpijn optreden, kan het zijn dat men last heeft van het Computer Vision Syndroom. Zowel volwassenen als kinderen kunnen last hebben van het Computer Vision Syndroom.

Computer Vision Syndroom

Als men langere tijd aaneengesloten de computer gebruikt, zal er spanning op de ogen optreden. Iedereen die wel eens een paar uur achter een computer/beeldscherm heeft gezeten, zal één of meerdere effecten herkennen. Deze zijn dan meestal tijdelijk en gaan vanzelf weer over. Het ongemak dat wordt veroorzaakt kan geminimaliseerd worden door het opvolgen van enkele eenvoudige tips.

Uit onderzoek blijkt dat 50 tot 90% van de mensen die langer dan 2 / 3 uur aaneengesloten aan een computer werken symptomen van het Computer Vision Syndroom vertonen. Symptomen als geïrriteerde ogen, branderige ogen, rode ogen, wazig zicht, concentratieproblemen, algemene vermoeidheid, enz.

Soms is de computervermoeidheid nog erger bij het gebruik van tablet, smartphone, enz. dan bij een grote computer. Dit omdat het schermpje kleiner is en de ogen daardoor meer inspanning moeten leveren om te kunnen focussen op de beelden.

Oogstress door computergebruik komt vooral door de verwerking van de informatie die op het beeldscherm staat. Onze ogen hebben normaal gesproken weinig problemen met het focussen op gedrukte teksten met grote zwarte letters. Dit is echter niet te vergelijken met teksten op een beeldscherm. Het contrast en de scherpte hiervan verschilt namelijk enorm met die van een gedrukte tekst. Tekens op een beeldscherm bestaan namelijk uit pixels. Deze pixels zijn in het midden het meest helder en naar de randen toe vermindert de intensiteit.

visueel verwerkingssysteem

Ons visueel verwerkingssysteem vindt het daarom moeilijk om zich te richten op beeldscherminformatie. De ogen geven namelijk de voorkeur aan een lager focusniveau. Wanneer we ons focussen op een beeldscherm, gaan de ogen willekeurig terug naar een lager focusniveau en moeten zich vervolgens inspannen om zich te kunnen concentreren op het beeldscherm. Dit continue aanpassen van de ogen leidt tot de symptomen die vaak aanwezig zijn tijdens en na het gebruik van een beeldscherm.

Symptomen

Door langdurig computergebruik kan men last hebben van veel verschillende symptomen welke niet allemaal tegelijkertijd aanwezig hoeven te zijn.

Denk hierbij aan symptomen als brandende ogen, droge ogen, dubbel zicht, hoofdpijn, oogirritatie, pijn in de nek, pijnlijke schouders, rugpijn, verstrooidheid en een wazig zicht. Meestal zijn deze symptomen tijdelijk en verdwijnen ze weer na als men stopt met het werken met het apparaat. Als men niets doet aan deze symptomen, blijven deze bestaan en is het zelfs mogelijk dat deze verergeren.

Tips

De combinatie van een ergonomische werkhouding en een optimale verlichting voor de oogstress helpt deze symptomen/klachten te verminderen.

  • Het is het beste om te zorgen voor een gezonde afstand tussen de ogen en het beeldscherm: met name niet minder dan 30 cm.
  • Op dezelfde ooghoogte werken als de plaats van het beeldscherm. Wanneer men werkt met een laptop is het raadzaam deze te gebruiken aan tafel of wanneer men in een stoel zit, een kussen te plaatsen onder de laptop.
  • Juiste computerinstellingen als het gaat om contrast, helderheid en lettergrootte.
  • Zorgen voor een goed verlichte werkplek.
  • Regelmatig pauzeren: om de 2 uur minstens een kwartier niet werken op het beeldscherm.
  • Voldoende rust en slaap.
  • Voldoende knipperen helpt om droge ogen te voorkomen.

Bovenstaande tips helpen echter tot op zekere hoogte!

Vaak is namelijk een computerbril/beeldschermbril nodig om de symptomen van het Computer Vision Syndroom volledig te laten verdwijnen.

Behandeling

Het Computer Vision Syndroom heeft een negatieve invloed op de werkprestatie. Mensen die last hebben van het Computer Vision Syndroom of verschillende symptomen hiervan, kunnen het beste een opticien en/of oogarts raadplegen. Zij kunnen de ogen nakijken, ogen opmeten en eventuele problemen t.a.v. het gezichtsvermogen opsporen en de werkplek inventariseren.

Afhankelijk van de bevindingen kan er een speciale computerbril/beeldschermbril geadviseerd worden om de oogvermoeidheid te verminderen. Daarnaast bestaat er een speciale coating voor beeldschermgebruik, zodat men tijdens het gebruik geen hinder ervaart van schitteringen en men daardoor de beelden op het scherm duidelijker ziet.

Werkt u veel met een computerscherm of beeldscherm? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Of herkent u zich in één of meerdere van bovenstaande symptomen? Neem dan gerust contact op.

Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl

Related Posts