Met iriscopie kan men vroegtijdig functionele stoornissen in het menselijk lichaam herkennen die aanleg zijn tot het ontstaan van ziekte

De ogen zijn een boeiend stukje van het gezicht en kunnen ons meer vertellen dan je in eerste instantie denkt. Als je de ogen nader bekijkt, zie je dat elk oog een eigen tekening laat zien. Je kunt dit eigenlijk vergelijken met een vingerafdruk. Ieder mens is uniek en heeft een eigen patroon. Er zijn wel bepaalde overeenkomsten te herkennen in de vezelstructuur van het oog.

Bij de ene groep is de vezelstructuur losmazig en bij de andere groep is de vezelstructuur juist heel dicht. Deze vezelstructuur samen met de kleur van het oog zegt iets over de constitutie/staat van de persoon. Het vertelt dus in het geheel iets over de persoon met zijn erfelijke en/of in de loop der jaren verworven gegevens. Daarmee zegt het ook iets over aanleg tot ziekten.

Vaak laat het oog namelijk al tekenen zien voordat de persoon het zelf als aandoening heeft ervaren. Met iriscopie kan men vroegtijdig functionele stoornissen in het menselijk lichaam herkennen die aanleg zijn tot het ontstaan van ziekte. Door middel van iriscopie kan men dus preventief reageren door vroegtijdige therapeutische maatregelen te nemen.

Wat doet een iriscopist?

De iriscopist maakt gebruik van een loep, irismicroscoop en (digitale)fotografie om het oog nauwkeurig en vergroot te bekijken. De iriscopist kijkt naar de iris en daarnaast ook naar de pupil en het oogwit. Er wordt gekeken naar alles wat van de vorm afwijkt, zoals veranderingen van het normale verloop van de vezelstructuur van de iris, verandering van kleurpigment, pupilvorming en veranderingen in het oogwit.

Een iriscopist beoordeelt niet of er oogafwijkingen zijn. Hiervoor kunt u bij de ervaren opticiens van Opticien aan huis terecht. Welke u indien nodig altijd zullen doorverwijzen naar een oogarts/specialist.

Om de organen en hun werking te beoordelen is er een topografische kaart van het oog gemaakt. Op deze kaart worden de plaatsen van de organen aangegeven. Wanneer er tekens zichtbaar zijn op een bepaalde plaats in het oog, kan dit iets zeggen over de omstandigheden van het orgaan dat zich in de betreffende zone bevindt.

Bron: natuurgeneeskundigcollectief.nl

Related Posts