Suikerziekte / Diabetes en de ooggezondheid

Suikerziekte en gezonde voeding

De ogen zijn voor velen heel vanzelfsprekend. Hierdoor denken we er niet altijd aan dat er veel factoren van invloed zijn op onze ooggezondheid. Opticien aan huis vindt het belangrijk om u te informeren over de invloed van suikerziekte/diabetes op de ooggezondheid.  

Als gevolge van suikerziekte kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Er kunnen afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies, zonder dat het zicht wordt aangetast. We noemen dit diabetische retinopathie. Als deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden ontdekt en behandeld, kan dit leiden tot blindheid.

unnamed-4


Diabetische retinopathie 
is een complicatie van suikerziekte waarbij er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies:
– De wand van de kleine bloedvaten is veranderd. Hierdoor kan er lekkage van vocht en bloed optreden.
– Ook kan er bloedvatnieuwvorming optreden, deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het glasvocht binnen in het oog veroorzaken.

Het risico van het krijgen van retinopathie neemt toe, naarmate de tijd dat men suikerziekte heeft. Het is mogelijk dat men al geruime tijd aan suikerziekte lijdt, zonder dat men daar van iets heeft gemerkt. Daarom is het verstandig ook de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Het algemeen advies is om de oogcontrole jaarlijkse te herhalen, ook wanneer men geen oogklachten heeft. Er kunnen namelijk afwijkingen optreden in de ogen, die (nog) geen klachten geven, maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te voorkomen.

Bij het oogonderzoek door de oogarts wordt de pupil verwijd door middel van oogdruppels. Hierdoor kan het netvlies goed bekeken worden. Deze oogdruppels maken tijdelijk het zicht minder. Wanneer er afwijkingen worden gevonden, kan het nodig zijn om foto’s te maken met contrastvloeistof. Er wordt dan een kleurstof in de arm gespoten (soms kan men hier wat misselijk van worden). Met behulp van dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwijking beter beoordelen.

Wanneer er afwijkingen in het netvlies worden geconstateerd, kan een laserbehandeling in een groot aantal gevallen het verder achteruitgaan van het zicht stoppen of vertragen.

Als er een bloeding in de glasvochtruimte ontstaat, kan cryotherapie (een behandeling waarbij men extreme koude toepast) soms helpen om de abnormale bloedvaten, die de bloeding hebben veroorzaakt, te doen verdwijnen. Wanneer de bloeding hiermee niet voldoende opheldert, kan er gekozen worden voor vitrectomie. Dit is een operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd en wordt vervangen door een andere substantie. Wanneer nodig, kan tijdens de operatie het netvlies met laserstralen worden behandeld.

Helaas geeft suikerzieke nogal eens problemen met het zien. Door de ontwikkelingen en de steeds betere onderzoeks- en behandelingstechnieken,is het tegenwoordig vaak mogelijk de retinopathie tot stilstand te brengen. Hierdoor is het in veel gevallen mogelijk blindheid te voorkomen.

Bron: www.oogheelkunde.org

Related Posts