Leesklachten en verminderd zien bij kinderen

Leesklachten en verminderd zien bij kinderen

Leesklachten en verminderd zien bij kinderen

Kinderbril aan huis is een onderdeel van Opticien aan huis. Wij hebben een ruime collectie kindermonturen. Zo kunt u bij ons terecht voor een bril voor kinderen van iedere leeftijd. Zelfs voor kinderen vanaf een half jaar. Natuurlijk komen wij dan ook aan huis of op locatie om met u het montuur uit te zoek en om u te informeren en adviseren bij de glaskeuze.
In dit nieuwsbericht willen wij u informeren over leesklachten en verminderd zien bij kinderen.

Leesklachten bij kinderen

Leesklachten kunnen op verschillende leeftijden voorkomen en kunnen verschillenden oorzaken hebben. De leesklachten bij iemand van 50 jaar zijn niet te vergelijken met leesklachten bij iemand van 10 jaar. De meeste leesklachten bij mensen boven de 40 jaar en ouder hebben te maken met de afname van het accommodatievermogen van de ogen. Dit houdt in dat het oog het vermogen verliest om op alle afstanden scherp te kunnen zien door de ooglens boller of minder bol te maken (accommoderen).

Bij kinderen zijn de leesklachten iets ingewikkelder. Het kan zijn dat het kind door een ander probleem dan de ogen moeite heeft met lezen. Het gaat dan dus niet om het vermogen om scherp te kunnen zien, maar om het vermogen om te leren lezen of om woordblindheid (dyslexie).

Klachten en oorzaken

Klachten die voorkomen bij mensen met leesklachten:
– Wazig zien: kan het gevolg zijn van een brilafwijking.
– Hoofdpijn: kan veroorzaakt worden door een brilafwijking, maar kan ook veroorzaakt worden door een verminderde samenwerking tussen beide ogen.
– Dubbel zien: kan vele oorzaken hebben. Bij leesklachten heeft dit meestal te maken met een verminderde samenwerking tussen beide ogen.

Dyslexie

Dyslexie/woordblindheid is de diagnose die gesteld wordt bij mensen met specifieke leesklachten. Het wordt veroorzaakt door een specifieke afwijking in de hersenen. Het wordt niet behandelt door een orthoptist. Het is wel van belang dat bij kinderen met leesklachten wordt uitgesloten dat deze worden veroorzaakt of versterkt door een brilafwijking en/of verminderde samenwerking tussen beide ogen.

beelddenken-300x214


Verminderd zien bij kinderen

Ouders, het consultatiebureau, de schoolarts, de leeskracht of het kind zelf kunnen opmerken dat het kind niet goed kan zien. Kinderen tot 10 jaar komen eerst via de huisarts bij een orthoptist en daarna bij de oogarts.

Hoe vaak komt het voor? 

 1. Het gezichtsvermogen kan beperkt zijn door een niet ontdekte, niet gecorrigeerde brilafwijking of door bepaalde oogaandoeningen.
  Een verminderd zicht in het slechtste oog komt bij ongeveer 3-7% van de kinderen voor. Bij een groot deel hiervan komt het door een refractieafwijking, gevolgd door een lui oog, scheelzien en zeldzamere afwijkingen.
  Een verminderd zicht in het beste oog komt voor bij 1-3% van de kinderen. Van de refractieafwijkingen komt een cilinderafwijking het vaakst voor, daaropvolgend verziendheid en vervolgens bijziendheid.
 2. In een studie bleek dat 5,5% van de kinderen onder de 3 jaar een oogafwijking had zonder dat deze kinderen minder zagen. Voorbeelden zijn een refractieafwijking, een lui oog, scheelzien, traanwegproblemen en overige afwijkingen. Er was een associatie met een laag sociaal-economische status, een lager geboortegewicht en vroeggeborenen. Een klein deel: 0,25% van deze kinderen met deze oogafwijkingen, hadden daarbij ook een slechter zicht.

Oorzaken

 • Brilafwijking/refractieafwijking:
  Hierbij is er sprake van een afwijkende vorm van het oog. Hierdoor komt het beeld dat het oog binnenkomt niet precies op het netvlies terecht. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld. Verschillende soorten refractieafwijkingen:
  – myopie = bijziendheid
  – hypermetropie = verziendheid
  – astigmatisme = cilinder
  – anisometropie = verschil in brilafwijking van beide ogen
 • Wiebel-/Trilogen = Nystagmus:
  Dit zijn onwillekeurige ritmische bewegingen van de oogbollen. Dit houdt in dat buiten deze bewegingen buiten de wil om ontstaan. En dat gebeurt wel volgens een bepaald patroon met een vrij vaste snelheid en richting. Dit kan al bij de geboorte aanwezig zijn of ontstaan binnen 6 weken. Het kan ook op latere leeftijd optreden, meestal als gevolg van een ander neurologisch ziektebeeld. Met name als het constant aanwezig is kan het verminderd zien veroorzaken. Bij zeer slecht zien dat niet te corrigeren is met een bril, wordt het kind voor begeleiding bij deze visuele handicap aangemeld bij Bartimeus.
 • Lui oog = Amblyopie:
  Dit is een slecht gezichtsvermogen in een oog, ontstaan doordat dit oog zich in de vroege kinderjaren niet goed heeft ontwikkeld. Er is geen aantoonbare oogafwijking en de gezichtsscherpte is niet te corrigeren met een brilsterkte. Oorzaken van een lui oog zijn: een trilafwijking, scheel zien, allerlei oogziekten. 
 • Oogziekten:
  Er zijn verschillende oogaandoeningen/oogziekten die zorgen voor een vermindering van het gezichtsvermogen. Voorbeelden hiervan zijn: hoornvliesafwijkingen, staar, glasvochtafwijkingen, netvliesafwijkingen, enz. Onderzoek en behandeling van deze oogaandoeningen/oogziekten worden gedaan door de oogarts.

Leesklachten en verminderd zien bij kinderen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met Opticien aan huis voor u zelf of uw kind? Neem dan gerust contact op.

Bron: oogartsen.nl

Related Posts