Verziend of bijziend?

Verziend of bijziend?

De termen verziend of bijziend hebben we allemaal al eens gehoord, toch zorgen deze twee begrippen regelmatig voor verwarring. Daarom leggen wij u uit wat het verschil is tussen verziendheid en bijziendheid. 

Normaalziendheid = Emmetropie

We spreken van emmetropie wanneer het oog geen zichtafwijkingen heeft. Men kan dan zonder bril of contactlenzen een oneindig ver verwijderd voorwerp scherp zien. Dit komt omdat het beeld exact op het netvlies geprojecteerd/gevormd wordt.

Normaal oog goed

 

 

 

 


Bijziendheid = Myopie

We spreken van bijziendheid, wanneer men in de verte niet goed scherp kan zien. Dit komt doordat het beeld dan voor het netvlies gevormd wordt, daardoor kan het beeld niet scherp worden waargenomen.
De sterkte van bijziendheid wordt uitgedrukt in min-sterkte. Er worden dan negatieve glazen in de bril geplaatst om de ‘oogfout’  te corrigeren.

Bijziend oog goed

 

 

 

Verziendheid = Hypermetropie

We spreken van verziendheid, wanneer men van dichtbij niet goed scherp kan zien. Dit komt doordat het beeld dan achter het netvlies gevormd wordt, daardoor kan het beeld niet scherp worden waargenomen.
De sterkte van verziendheid wordt uitgedrukt in plus-sterkte. Er worden dan positieve glazen in de bril geplaatst om de ‘oogfout’  te corrigeren.

Verziend oog goed

 

Ouderdomsverziendheid = Presbyopie 

Naarmate men ouder wordt, vermindert de elasticiteit van de ooglens en het lenskapsel. Hierdoor wordt het moeilijker om scherp te stellen op voorwerpen die zich dichtbij bevinden. Vooral bij het lezen ervaart men hiervan hinder. Dit noemen we ouderdomsverziendheid. Dit komt voor vanaf ongeveer 40 á 45 jaar. Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met ouderdomsverziendheid. Hierbij kan een op maat gemaakte leesbril uitkomst bieden.

De ogen zijn in staat om veel te corrigeren, waardoor men het idee heeft dat er niets aan de hand is. Men kan wel klachten ervaren als: branderige ogen, vermoeide ogen, lichtgevoeligheid en hoofdpijn. Komen één of meerdere klachten u bekend voor? Dan is het raadzaam om vrijblijvend een oogmeting te laten doen. Hierdoor kan bepaald worden of u baat zou kunnen hebben bij het dragen van een bril (of contactlenzen).

Wilt u meer weten over verziend of bijziend? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl

Related Posts