Waarom knipperen we met de ogen tijdens onze slaap?

Waarom knipperen we als we slapen

Waarom knipperen we met de ogen tijdens onze slaap?

Veel van ons zullen wel eens opgemerkt hebben dat we tijdens de remslaap snelle oogbewegingen maken wanneer we dromen. Lang werd aangenomen dat deze snelle oogbewegingen tijdens de remslaap en het dromen werden veroorzaakt doordat we ‘rondkijken’ in onze dromen. Echter komen deze snelle oogbewegingen ook bij mensen die vanaf de geboorte blind zijn. Ook foetussen doen het, ondanks het feit dat zijn nog niet kunnen zien.

Andere theorieën beweren dat het snelle knipperen met de ogen helpt om het hoornvlies van zuurstof te voorzien of dat het een willekeurig bijkomstig effect is van een onbewuste hersenactiviteit.

Israëlische onderzoekers hebben uiteindelijk een nieuwe verklaring gevonden voor dit fenomeen. Deze verklaring staat beschreven in het vakblad Nature Communications. Deze wetenschappers hebben vier jaar lang onderzoek uitgevoerd bij 19 testpersonen en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat de snelle oogbewegingen duiden op een ‘scèneverandering’ in onze dromen. Dankzij elektroden in het brein (de testpersonen waren allemaal epilepsiepatiënten met reeds geïmplanteerde elektroden) ontdekten de wetenschappers dat het gedeelte van onze hersenen dat verantwoordelijk is voor het verwerken van een nieuw beeld of concept begon op te lichten net nadat de ogen van de slaper hadden geknipperd.

Volgens Yuval Nir (medeauteur van de studie) wijst de activiteit van deze neuronen niet noodzakelijk op de vorming van een nieuw beeld, maar signaleerde ze een bepaald nieuw concept in de hersenen. De activiteit in de hersenen na de snelle oogbeweging, komt overeen met de hersenactiviteit die plaatsvindt wanneer mensen een foto krijgen te zien (vooral als het gaat om een foto die gelinkt is aan een herinnering).

Dit verklaart waarom iedereen de snelle oogbewegingen maakt tijdens de remslaap. En waarom deze snelle oogbewegingen tijdens de remslaap ook gemaakt worden door mensen die blind zijn en foetussen.

Bron: knack.be, slaapinfo.nl

 

Related Posts