Welke medicijnen hebben invloed op onze ogen?

Welke medicijnen hebben invloed op onze ogen?

Het doel van medicijnen is om symptomen te verminderen of te voorkomen die veroorzaakt worden door vele medische factoren. Wel hebben deze geneesmiddelen bijna altijd één of meer bijwerkingen of complicaties. In de meeste gevallen zijn dit milde symptomen, maar soms veroorzaakt het gebruik van bepaalde medicijnen milde tot ernstige oogafwijkingen. Het is belangrijk dat een patiënt zijn of haar medische geschiedenis bespreekt met de arts waardoor duidelijk wordt welke medicijnen de arts wel kan voorschrijven.

Alfablokkers

Het behandelen van hoge bloeddruk en plasproblemen bij mannen die kampen met een prostaatvergroting gebeurt door middel van alfablokkers. Deze alfablokkers gaan mogelijk gepaard met het intra-operatieve Floppy Iris Syndroom, een oogaandoening die optreedt tijdens cataractchirurgie. Dit medicijn tast de gladde verwijdende spieren van de iris aan, waardoor de pupil vaak niet goed verwijdt. Omdat de pupil vaak spontaan krimpt, wordt het voor een chirurg moeilijker om te opereren.

Anti-aritmica

Amiodarone (Cordarone, Pacerone) is een medicijn dat de arts inzet bij de behandeling van enkele hartaandoeningen oftewel onregelmatige hartritmes en aanvallen van hartkrampen. Door inname van Amiodarone ontwikkelt de patiënt kleine afzettingen in het hoorvlies, de lens, het netvlies en de oogzenuw. Dit geneesmiddel kan in veruit de meeste gevallen niet tot ernstige problemen met de gezichtsscherpte leiden. Wel kunnen er lenstroebelingen ontstaan. Bij langdurig gebruik van deze hartmedicatie, kunnen er verschillende ontstekingen aan het hoornvlies en de zenuw ontstaan. Over het algemeen zijn er echter weinig problemen te verwachten met het gezichtsvermogen. Tot slot, verdwijnen de typische letsels en de mogelijk daarbij behorende symptomen wanneer de patiënt stopt met de medicatie.

Anticholinergica

Dit medicijn zet de arts in als hulpmiddel bij anesthesie, omdat hierdoor de spieren van de patiënt sneller ontspannen en zorgt voor minder speekselproductie. Daarnaast wordt dit geneesmiddel bij allerlei ziekten en symptomen gebruikt, bijvoorbeeld neurologische aandoeningen, longaandoeningen, verhoogde bloeddruk etc. Door het innemen van dit medicijn heeft de patiënt een waziger gezichtsvermogen door het effect op de accommodatiespieren. Tevens verwijden de pupillen bij sommige patiënten wat met een ondiepe voorkamer een aanval van acuut gesloten hoek glaucoom uitlokt.

Antihistaminica

Antihistaminica zijn geneesmiddelen die de arts voorschrijft bij tal van aandoeningen waaronder onder andere overgevoeligheidsreacties. Denk hierbij aan oogbindvliesontsteking, brandend maagzuur, zwaarlijvigheid en auto-immuunaandoeningen.  Bij het innemen van deze medicatie heeft de patiënt een grotere kans op het ontwikkelen van glaucoom.

Anti-malariamedicijnen

Patiënten met malaria zijn vaak gebaat door het medicijn Chloroquine. Hydroxychloroquine is in te zetten bij vergelijkbare klinische symptomen en bij de behandeling van verschillende collageenaandoeningen zoals systemische lupus erythematosus.Wanneer de patiënt deze medicijnen gedurende langere tijd regelmatig inneemt, ontstaan hoornvliestroebelingen (corneale opaciteiten) en maculaveranderingen. Deze gaan mogelijk gepaard met een visusdaling.

Bij het medicijn Hydroxychloroquine treden dezelfde bijwerkingen op, maar wel met een lagere frequentie bij een normale dosering. Ook kan dit leiden tot een vervormd beeld of moeilijkheden bij het lezen of uitvoeren van de fijne visuele taken. De gezichtsscherpte is meestal goed. Mogelijke andere symptomen met het gevolg van inname van deze medicijnen zijn: een lui oog, plotse blindheid, verlamming van de accommodatiespier in het oog, dubbelzien, donkere beelden zien, overgevoeligheid voor licht, rode ogen of het zien van gele knipperende lichten of groene kringen.

Antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen vertragen de bloedstolling en voorkomen bloedstolsels. Voorbeelden van antistollingsmiddelen zijn aspirine, clopidogrel (Plavix), warfarine (Coumadin), heparine enzovoort. Normaal veroorzaken antistollingsmiddelen heel weinig oculaire bijwerkingen. Ze veroorzaken geen subconjunctivale bloedingen (bloedingen onder het oogbindvlies), maar ze verlengen mogelijk wel de bloedingstijd van dit type oogbloedingen.

In sommige gevallen stopt de patiënt met dit soort medicatie voordat oogchirurgie plaatsvindt. Daarnaast verhoogt het frequente gebruik van aspirine het risico op leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Dit risico verhoogt naarmate de patiënt meer aspirine gebruikt.

Bisfosfonaten

Bisfosfonaten zijn geneesmiddelen die de patiënt gebruikt voor diverse botaandoeningen, zoals uitgezaaide kanker naar de botten, de ziekte van Paget (chronische ontsteking van het bot) en osteoporose (verlies van botmassa met risico op botbreuken). Ook patiënten met kanker die lijden aan hypercalciëmie (verhoogd calciumgehalte van het bloed) zijn gebaat bij dit medicijn. Bij het innemen van bisfosfonaten ontstaat er af en toe een ontsteking van de oogkas, maar ook uveïtis en scleritis zijn bijwerkingen. De bijwerkingen zullen weggaan wanneer de patiënt stopt met de medicatie. Andere symptomen zijn een wazig gezichtsvermogen, oogpijn, conjunctivitis en bilaterale anterieure uveïtis.

Corticosteroïden

Corticosteroïden zijn zeer krachtige, ontstekingsremmende medicijnen die de arts bijvoorbeeld inzet bij uiteenlopende aandoeningen zoals onder andere anemie, artritis, astma, chronisch obstructief longlijden (COPD), leukemie, systemische lupus erythematosus en netelroos(huidziekte met jeukende bultjes op het huidoppervlak). Ook zijn corticosteroïden medicijnen die de patiënt soms gebruikt als vervanging van het bijnierschorshormoon wanneer de patiënt dit zelf niet aanmaakt.

Wanneer de patiënt deze geneesmiddelen gedurende langere tijd inneemt, leidt dit tot chronisch open-hoek glaucoom en staar: troebele ooglens). Ook is een verminderde gezichtsscherpte mogelijk door de inname van dit medicijn. Doordat deze complicaties mogelijk een ernstig visusverlies veroorzaken, krijgt de patiënt die langdurig deze medicijnen gebruikt, twee à vier keer per jaar een uitgebreid oogonderzoek bij de oogarts. Bij pijn, oogafscheiding, fotofobie (overgevoeligheid voor licht) of roodheid gebeurt een oogonderzoek zo snel mogelijk.

Tranquillizers

Tranquillizers zoals Valium, Lorazepam en Temesta zijn kalmerende geneesmiddelen. Bij regelmatige inname verminderen ze de traanproductie. De patiënt krijgt hierdoor last van droge ogen of hij heeft hierdoor meer irritatie.

Vitamine A

Vitamine A is in veel gevallen gunstig voor vooral de goede functie van de netvlies van het oog. Een overmatige inname van vitamine A is echter schadelijk. Door een grote inname van vitamine A of voedingsproducten waarin grote hoeveelheden vitamine A zitten (zoals lever of levertraan), ontstaat pseudotumor cerebri (verhoogde druk in schedel). Hierbij ontstaat bij de patiënt een verhoogde druk van het vocht rond de hersenen (verhoogde intracraniële druk). Dit leidt tot een zichtbare zwelling van de oogzenuw in het oog en kan zorgen voor symptomen als hoofdpijn en gezichtsstoornissen.

 

Bron: Welke medicijnen hebben invloed op onze ogen?

 

Heeft u vragen en/of wilt u een afspraak maken met Opticien aan huis

Neem dan contact met ons op via: 06 493 86 412

Related Posts