Autorijden en slechtziendheid

Autorijden en slechtziendheid

Autorijden en slechtziendheid

Opticien aan huis vindt het belangrijk om u te informeren over verschillende oogaandoeningen. Vandaag informeren wij u over autorijden en slechtziendheid. De ervaren opticiens van Opticien aan huis zullen u te allen tijde goed adviseren en wanneer nodig doorverwijzen naar een specialist/oogarts.

Bij het autorijden is goed zicht heel belangrijk. U moet de weg kunnen vinden en op tijd kunnen reageren op gevaar. Kunt en mag u nog autorijden als u minder ziet?

Gezichtsscherpte & Gezichtsveld

De gezichtsscherpte noemen we ook wel visus. Bij het autorijden spelen de visus en het gezichtsveld een belangrijke rol. De visus bepaalt hoe goed u borden kunt lezen. Hoe eerder u de borden kunt lezen, des te veiliger rijdt u. Een normale visus (evt. gecorrigeerd door een bril of contactlenzen), ligt tussen de 0,8 en 1,5 (tussen de 80% en 150%).
Dingen waar u niet gericht naar kijkt ziet u met het gezichtsveld. Deze dingen ziet u dus vanuit uw ooghoeken en hebben een belangrijke waarschuwingsfunctie. Een normaal gezichtsveld met beide ogen is 180 graden en een normaal gezichtsveld met één oog is 150 graden.

Rijgeschiktheid bij verminderde visus en/of Gezichtsvelddefecten

De geldende criteria voor rijbewijs B:

  • De visus van beide ogen samen is minstens 0,5 (50%). Wanneer één oog niet meer werkt dan is de visus in het andere oog minstens 0,5 (50%).
    De visus wordt altijd gemeten met twee ogen gelijk, de visus met twee ogen samen moet dus minimaal 0,5 (50%) zijn.
  • Het gezichtsveld is horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden. In het centrale deel van het gezichtsveld mogen geen defecten zijn. Ook het gezichtsveld wordt met twee ogen samen vastgesteld.
    Wanneer u bijvoorbeeld met het ene oog een defect heeft in het gezichtsveld en op dezelfde plek in het andere oog niet, dan voldoet u toch aan de eisen.

Autorijden als u net niet aan de eisen voldoet

Wanneer u net niet aan bovenstaande eisen voldoet, kan na een rijtest toch (gedeeltelijke) goedkeuring volgen. De visus mag dan niet lager zijn dan 0,4 (40%) en het gezichtsveld moet minimaal 90 graden zijn. Voldoet u niet aan deze eisen? Dan wordt het rijbewijs niet afgegeven of verlengd.

Gedeeltelijke goedkeuring

Gedeeltelijke goedkeuring wil zeggen dat u een rijbewijs krijgt met een restrictie. Dit is dus een rijbewijs met voorwaarden. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat u alleen mag rijden in de omgeving van uw woonplaats, of dat u alleen bij daglicht mag rijden.

Autorijden met bioptische telescoop

Als uw visus minder is dan 04, (40%) is het soms mogelijk om via Koninklijke Visio te leren autorijden met een bioptische telescoop. Visio biedt ook specifieke kijktrainingen aan die tot voldoende praktische rijgeschiktheid kunnen leiden.

Eigen verklaring

Hiermee geeft u aan wat uw gezondheidssituatie is. De Eigen verklaring is op te vragen bij de gemeenten, theoriecentra van het CBR en de rijschoolhouders. Deze Eigen verklaring dient als basis voor de keuringsarts en bestaat uit elf vragen, twee hiervan gaan over de ogen.

Rapport van de oogarts

Het CBR vraagt een rapport op bij de oogarts als:

  • de visus van het beste oog lager is dan 0,7 (70%)
  • er sprake is van een progressieve oogaandoening
  • er een afwijking is in het gezichtsveld
  • u tijdens het rijexamen een kentekenplaat vanaf een afstand van 25 meter niet kunt lezen

Tip

Als u verwacht dat een rapport van de oogarts nodig is, gaat het CBR ermee akkoord als u deze zelf direct bij de oogarts opvraagt en deze met uw Eigen verklaring meestuurt. Dit versnelt het proces, omdat normaal gesproken de keuringsarts van het CBR op basis van de Eigen verklaring beslist of een keuring door een oogarts noodzakelijk is.

Keuring door de eigen oogarts

Als een rapport van de oogarts nodig is, ontvangt u een formulier dat u mag laten invullen door een oogarts naar keuze.

Verlenging rijbewijs vroegtijdig aankaarten

Het is verstandig om een verlenging van het rijbewijs vroegtijdig aan te kaarten bij uw oogarts. Dan kunnen uw situatie en de eventuele belemmeringen voor verlenging worden besproken. Als u bijvoorbeeld Glaucoom hebt dan kan het rust geven als u weet welke plekken u in uw gezichtsveld mist.

Geldigheidstermijn rijbewijs

Een rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Vanaf uw 70ste verjaardag is uw rijbewijs nog maximaal vijf jaar geldig. Afhankelijk van de geconstateerde oogaandoening en als de oogaandoening progressief is kan het CBR kiezen voor een rijbewijs met een kortere geldigheidstermijn.

Rijbewijs C en/of D

Hiervoor gelden strengere andere en strengere criteria.

Een bril is een hulpmiddel wat voor velen noodzakelijk is bij het autorijden. Natuurlijk kunt u voor een bril op maat terecht bij Opticien aan huis. Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op: 085 060 5 060

Heeft u moeite met het autorijden in het donker? Dan kan een nachtbril / contrastbril uitkomst bieden. Leer voor meer informatie hierover nog eens dit nieuwsbericht terug. 

Meer info:
www.cbr.nl
www.auto-mobiliteit.org
www.overzetzonnebrillen.nl

Bron: oogvereniging.nl, destentor.nl 

Related Posts